23 et 24 Octobre 2017 : Atelier pour l’assistance agrométéorologique à Alaotra

23 et 24 Octobre 2017 : Atelier pour l’assistance agrométéorologique à Alaotra

par scom | mar, 11/07/2017 - 09:51

Ce 23 et 24 Octobre 2017, la Direction de la Météorologie Appliquée (DMA) au sein de METEO MADAGASAR a formé les autorités locales, les techniciens et les producteurs de riz à Alaotra, lors d’un atelier visant la mise en place d’un système efficace pour l’assistance agrométéorologique de la région.
Atelier suite à la collaboration de la DGM avec le Bureau National pour le Changement Climatique (BNCC) et le Ministère auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage, les bénéficiaires de la formation sont de nombreux chefs de districts, chefs de région, sans oublier le maire de la région Ambatondrazaka. La région Alaotra a été ciblée du fait que ses habitants vivent principalement d’activités agricoles, sources de revenu, sachant que le dérèglement climatique affecte ce secteur tant sur le long terme que sur le court terme.
L’objectif principal de l’atelier est l’intégration des informations agrométéorologiques dans les activités agricoles de la région, en termes de culture de riz. Ces activités devraient ainsi se baser sur une feuille de route ainsi que sur le bulletin agrométéorologique établi par Météo Madagascar.
A l’issue de cet atelier, les participants sont capables :
- d’assimiler des connaissances pratiques sur l’utilisation et l’intégration des informations agrométéorologiques pour la planification de la campagne culturale ;
- d’adopter le bulletin de veille agrométéorologique comme source d’information ;
- et de mettre en place un mécanisme dicté par une feuille de route pour l’élaboration de recommandations agrométéorologiques périodiques.
L'agriculture et la Météorologie sont des domaines inséparables: Pour obtenir des résultats satisfaisants, une planification culturale se doit d'être effectuée. Ainsi la Météo Madagascar espère que le pays puisse bénéficier de la réalisation de cet atelier étant donné que le riz est la base de la nourriture malagasy.

Ony/Météo Madagascar

Atrikasa ny 23-24 Novambra 2017 : fametrahana tetikady entina manatsara ny voka-bary tany amin’ny faritra Alaotra
Nanatanteraka atrikasa lehibe ho fametrahana tetikady entina manatsara ny voka-bary tany amin’ny faritra Alaotra ny Meteo Madagasikara niaraka tamin’ny tetikasa AF-RICE ary ny Ministeran’ny tontolo iainana sy ny ala ny 23 sy 24 oktobra lasa teo. Nomena fiofanana nandritra izany ireo tompon’andraikitra maro isan-tsokajiny sy isam-paritra. Manam-pahaizana eto anivon’ny METEO sy ny BNCCC na Birao Nasionaly Mpandrindra ny Fiovan’ny Toetrandro no mpampiofana.
Fampahafantarana samihafa, fifampizarana traikefa, fandalianana ny fototry ny olana sedrain’ny mpamboly no hita nandritra ny atrikasa. Zavatra telo lehibe no antenaina fa tafita tamin’ireo mpandray anjara:
- Fanamafisana ny fahalalana momba ny fambolena manoloana ny vanim-potoana sy ny toetry ny andro iainana ankehitriny ;
- Fametrahana ho loharanom-baovao ny antontan-kevitra omen’ny Meteo ;
- Fametrahana drafitra isam-paritra izay hofaritana ka hatao fanao isan-taona manoloana ny fambolem-bary.
Ity farany dia mitaky ny finiavana sy fahazotoan’ny tsirairay ary ny fiaraha-mientana sy fiaraha-miasa satria antoka hampaharitra sy hampahomby ny atrik’asa notanterahina.
« Toy ny vary sy rano ka an-tsaha tsy mifanary ary an-tanàna tsy mifandao » tahaka izany fitenenana izany ny Fambolena sy ny toetry ny andro ka anisan’ny miteraka sakana lehibe raha misy ny tsy tomombana. Hirariana hitondra voka-tsoa ho an’ny vahoaka malagasy ity atrikasa ity satria ny vary no foto-tsakafo loha-laharana ho antsika Malagasy.

ANDO/METEO MADAGASIKARA

 

Laissez un Commentaire

ADRESSE

PUBLI INFORMATION

RGB Couleur Naturelle