Météo et Agriculture : Signature de convention de partenariat entre DRTM A et DRAE Analamanga et Itasy

Météo et Agriculture : Signature de convention de partenariat entre DRTM A et DRAE Analamanga et Itasy

par scom | ven, 10/13/2017 - 09:14

Le mardi 10 octobre 2017 passera à l'histoire comme une date importante. Deux parties se sont retrouvées au Direction Régionale de l’Agriculture et de l’Elevage (DRAE) pour la signature d’une convention de coopération :
- d’une part, entre la Direction Régionale des Transports et de la Météorologie Analamanga (DRTMA) et la Direction Régionale de l’Agriculture et de l’Elevage (DRAE)Analamanga
- d’autre part, entre la Direction Régionale des Transports et de la Météorologie Analamanga (DRTMA) et la Direction Régionale de l’Agriculture et de l’Elevage Itasy (DRAE).
Cet accord prévoit notamment une mise en œuvre de la valorisation des informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques pour une meilleure adaptation au changement climatique du secteur agricole. La signature de cet accord a été saluée par :
- RANDRIARIMANGA Niry Freddie, Directeur Régionale de l’Agriculture et de l’Elevage ANALAMANGA
- ANDRIAMIARINERA Hajanirina Serge, Directeur Régionale de l’Agriculture et de l’Elevage ITASY
- RAMIANDRASOA Falitiana, Directeur Régional des Transports et de la Météorologie ANALAMANGA
Tahiana/Météo Madagascar

LAHATSORATRA MAHAKASIKA NY FIFANAOVAN-TSONIAM-PIARAHA-MIASA NY 10 OKTOBRA 2017
Mifaningotra tanteraka amin’ny toetry ny andro sy toetrandro ny fampivoarana ny sehatry ny fambolena eto amintsika. Noho izany, nisy ny fifanaovan-tsoniam-piaraha-miasa teo amin’ny Sampan-draharaha misahana ny toetrandro, faritany Antananarivo ; sy ny Sampan-draharaha miandraikitra ny fambolena sy fiompiana, faritra Analamanga sy Itasy izay notanterahina ny 10 Oktobra 2017 tamin’ny 02ora sasany tolakandro tao amin’ny Sampan-draharaham-paritra mikarakara ny fambolena sy fiompiana ao Nanisana Antananarivo. Tanjona lehibe ao anatin’izany ny ny fampivoarana ny fambolena sy fiompiana izay manomboka amin’ny famokarana hatrany amin’ny fanatsarana sy fanitarana ny tsenam-barotra. Ny fampifanarahana amin’ny toetrandro misy ny diarim-pambolena ahazoana vokatra tsara kokoa no lalana mankamin’izay. Eo ihany koa ny fanomezana vahana ny sehatra fampivelarana sy fampandrosoana ny fambolena sy fiompiana eo amin’ny faritra ; fankaherezana sy fifanomezan-tànana ary fifampiraharahana eo amin’ny Fanjakana sy ny tsy miankina amin’ny Fanjakana mba hampandrosoana ny fambolena sy fiompiana.
Angady nananana sy vy nahitana izao fiaraha-miasa izao ny tetikasa Miary izay efa nampiofana sy nampivory ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny roa volana lasa izay ho fikarohana vahaolana isan-tsokajiny.
Ny talen’ ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro, faritra Analamanga sy talen’ ny Sampan-draharaha miandraikitra ny fambolena sy fiompiana, faritra Analamanga sy Itasy no nametraka ny rangopohiny avy nandritra ny hetsika.
Asa fa tsy kabary, inoana sy antenaina fa hipàka any amin’ireo tantsaha tokoa izao fifanaraham-piaraha-miasa izao, satria ny hahafahan’izy ireo mandray fanapahan-kevitra amin’ny fanatsarana ny fambolena ataony no tena vaindohan-draharaha.
Ando/Météo Madagascar

 

Laissez un Commentaire

ADRESSE

PUBLI INFORMATION

RGB Couleur Naturelle