Filière Météorologie : à l’ESPA, Vontovorona et à l’ENEAM, Ivato

Filière Météorologie : à l’ESPA, Vontovorona et à l’ENEAM, Ivato

par scom | ven, 10/13/2017 - 11:52

La 1ère Edition du « Salon de l’ESPA » s’est tenue le mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 octobre 2017 au parvis de l’Hôtel de Ville d’Antananarivo Renivohitra. Un salon organisé par les étudiants de l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo (ESPA).
L’objectif global de cette 1ère édition repose sur la visibilité de la Grande Ecole d’ingénieurs.
Différentes mentions au choix existent à l’ESPA , à savoir : Météorologie, Génie de Procédés Chimiques et Industriels, Génie Electrique, Génie Géologique, Génie Mécanique et Industriel, Hydraulique, Ingénierie Minière, Ingénierie Pétrolière, Science et Ingénierie des Matériaux, Bâtiment et Travaux Publics, Information Géographique et Aménagement de Territoire, Télécommunication, Electronique.
Actuellement, après sélection de dossiers et concours, les trois premières années en Météorologie se passeront à l’Ecole Nationale d’Enseignement de l’Aéronautique et de la Météorologie, tandis que les deux dernières se feront à l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo.
Aussi, le salon a été organisé dans le but de faire connaître les formations existantes à l’ESPA aux nouveaux bacheliers 2017 en particulier, et au public en général. Un salon pareil est toujours intéressant lorsqu’on ne sait pas encore totalement vers quelle voie s’orienter. Cette première édition s’est avéré une réussite.
Tahiana/Météo Madagascar

Nanatanteraka hetsika lehibe ny Sekoly ambony Politekinika Antananarivo ao Vontovorona izay nasalotra anarana hoe "Salon de ESPA" andiany voalohany. Notanterahina ny 10-11-12 oktobra 2017 izany tao amin'ny Lapan'ny tanàna Analakely.
Hita tao anaty fandaharam-potoana avokoa ny fanentanana samihafa, famelabelaran-kevitra ary fampirantiana isan-tsokajiny izay nandraisan'ireo Sampam-pampianarana rehetra ao amin'io Sekoly ambony io anjara; isan'izany ny mpianatra ho manam-pahaizana mahakasika ny toetry ny andro.
Tanjona lehibe tamin’ity hetsika ity ny fampahafantarana ny besinimaro ireo karoka efa vitan’ny mpianatra ary fanentanana ireo zandry hanohy ny fianarana ambony eny Vontovorona ; ankoatra ny fianarana mahakasika ny toetry ny andro dia maro ihany koa ny taranja azo isafidianana tahaka ny fianarana ho Injinieran’ny herinaratra (Génie Electrique), haibolantany (Génie Géologique), soridrefitany (Génie topographique), Fanorenana ambanivohitra (Génie rural), Fitrandrahana (Ingénierie minière), Fitrandrahana solitany (Ingénierie Petrolière), Famadihana ireo zavatra efa nampiasaina ho azo ampiasaina indray (Génie des procedés chimiques), Fananganan-trano sy fotodrafitrasa (Bâtiments et travaux publics), Fianarana mahakasika ny rano sy herinaratra (Technologie Hydroélectricité), Fifandraisan-davitra (Télécommunication),sy ny maro hafa tsy tambo isaina.
FIOFANANA ho mpahay toetrandro :
Raha ny fianarana momba ny famantarana ny toetry ny andro sy ny toetrandro no resahina fohy, dia dimy taona aorian’ny fahazoana bakalorea siantifika ny faharetan’ny fianarana raha te-ho tonga injenera mpahay toetrandro. Azo atao tsara ihany koa avy eo ny manohy hatrany amin’ny « doctorat » .
Ho an’ireo maniry ny hanaraka io lalam-piofanana io ankehitriny, eny amin’ny Ecole Nationale d’Enseignement de l’Aéronautique et de la Météorologie, eny Ivato no hanatanterahana ny 3 taona voalohany, hahazoana ny marim-pahaizana « lisansa », avy eo eny amin’ny sekoly ambony Politekinika Vontovorona no hamitana ny 2 taona farany hahatonga injenera. Misy ny sivana sy fifaninanana hahafahana miroso amin’izay. Anisan’ireo toeram-piofanana 60 maneran-tany manomana manam-pahaizana momba ny toetrandro ankatoavin’ny Fikambanamben’iraisam-pirenenan’ny Mpamantatra ny toetry ny andro na ny Organisation Météorologique Mondiale (OMM) ny Sekoly ambony Politekinika Vontovorona sy ny ENEAM. Maro ankehitriny ny firenena an-dàlam-pandrosoana mangataka fiofanana lalina mifandraika amin’izany.
ASAN’ny mpahay toetrandro :
Ny ankamaroan’ny asan’ireo mpahaitoetrandro sy mpahairano dia tsy fantatry ny besinimaro nefa ilainy. Ny fampiasana fitaovana harifomba no ahafahan’ny mpamantatra ny toetry ny andro mandinika ny tranga saro-bahana: mijery ny filaminana ana habakabaka, manampy amin’ny fanafoanana ny fahalotoan’ny rivotra iainana an-tanan-dehibe, mamolavola ny tetikady entina miady amin’ny fiovan’ny toetrandro, mandrafitra paikady ho amin’ny fampandrosoana maharitra.
Fanampin’izay, tsy akiandry fa asa eo no eo; misy fiantraikany be amin’ny olona rehetra ny fitavozavozana sy ny atsirambina. Miara-miasa amin’ny sehatra maro ireo mpahaitoetrandro sy mpahairano: ny sehatra rehetra mila ny vinan’ny toetrandro, ny mpikaroka, ny orinasa tsy miankina, ny seranana, ny mpitandro ny filaminana sy ny sisa.
Araka izany dia ilaina ny fari-pahaizana lalina izay azo avy amin’ny fianarana sy fiofanana maro. Zava-dehibe ny adidin’izy ireo ka mila tohana avy amin’ny fitondram-panjakana indrindra any amin’ny fandaharam-pianarana ambony. Mitombo hatrany ny fari-pahaizan’ireo mpahaitoetrandro maneran-tany. Tsy vitan’ny resaka siantifika sy tekinika ihany fa mitaky asa saina goavana; anisan’izany ohatra ny fanovàna ho seho an-tsary ny tarehimarika sy tahirin-kevitra voaangona.
Mihamafy ny fiantraikan’ny fiovan’ny toetrandro ka miha-sarotra ny fandalinana. Araka izany, manana andraikitra lehibe ny mpahaitoetrandro. Miankina amin’ireny andraikitra ireny ny fampandrosoana ara-piarahamonina , ara-toekarena mba hampizotra sy hahatsara ny fiainan’ny olombelona maneran-tany.
Isan'ny mpianatra meteo amin'izao: 156 ny mpianatra meteo eny Vontovorona; 17 ny eny Ivato.
Ando /Météo Madagascar

 

Laissez un Commentaire

ADRESSE

PUBLI INFORMATION

RGB Couleur Naturelle