Utilisation et application des informations météorologiques sur l'agriculture

Utilisation et application des informations météorologiques sur l'agriculture

par scom | mar, 07/05/2016 - 17:24

RAZAFINDRAKOTO Benjamin, Chef de Service de la Météorologie Agricole (SMA), Direction de la Météorologie Appliquée, DGM

La culture dépend en grande partie de la Météo et du Climat; c’est indéniable. Si les récoltes sont fructueuses, la consultation des previsions météorologiques et climatologiques en est la cause primordiale. Ainsi, les cultivateurs pourront réduire les risques et multiplier leurs productions.
Depuis deux semaines déjà, une station d’expérimentation agricole a été mise en place au siège de la Météo Malagasy, Ampandrianomby, sous l’initiative du Directeur de la Météorologie Appliquée de la Météo Madagascar, Mr Zo RABEFITIA. Cette station vise à la surveillance agriculturale selon l’évolution du temps, afin que les paysans puissent récolter convenablement. Cette station servira de modèle pour les stations agrométéorologiques dans tout Madagascar.
Actuellement, Madagascar dispose d’une trentaine de stations agrométéorologiques. Faute de moyens, les entretiens et suivis de ces stations n’ont pas pu être effectués.
Pour une meilleure récolte, la Météo Malagasy sensibilise et encourage les agriculteurs, de suivre minutieusement le calendrier cultural qui tient en compte les prévisions agrométéorologiques.

FAMPIHARANA NY TOETR’ANDRO AMIN’NY FAMBOLENA

RAZAFINDRAKOTO Benjamin, Chef de Service de la Météorologie Agricole (SMA), Direction de la Météorologie Appliquée, DGM

Tsy azo lavina fa ny fambolena dia miankina tanteraka amin’ny toetrandro sy ny toetry ny andro. Noho izany, tsara kokoa ny vokatra azo avy amin’ny fambolena raha hampifandrindrana amin’ny toetrandro. Mihena ny « tandindon-doza» raha fantatra mialoha ny lafiny ara-toetrandro ka hahafahan’ireo mpamboly mandray fanapahan-kevitra mifanaraka amin’izany.
Roa herinandro lasa izay no nametrahana ny « station d’expérimentation Agricole », izay ety amin’ny foiben’ny Météo Malagasy, Ampandrianomby, Antananarivo. Natao mba hanaraha-maso ny fivoaran’ny voly arakaraky ny toetran’ny rotsak’orana (betsaka/kely/mafy/mora) sy ny fiovan’ny maripana izy io. Araka izany, modely amin’ny fanarahamaso ny fambolena sy ny toetrandro ihany koa izy ity, ka vinavinaina ny hanaparitahana azy manerana an’i Madagasikara.
Manodidina ny 30 ny “station agrometeo” manerana an’I Madagasikara, saingy noho ny antony ara-bola dia tsy araka ny fampandehanana azy.
Mandrisika sy mankahery ny mpamboly sy ny manodidina azy ireo izahay eto anivon’ny Météo Malagasy, amin’ny fampifanarahana ny tetik’ady enti-mamboly amin’ny fivoaran’ny toetry ny andro sy ny toetrandro.Na eo aza mantsy ireo teknika maro efa ampiharina amin’ny fambolena dia tena ilaina tokoa ny mampifandrindra izany hifanaraka amin’ny vanim-potoana tena mahamety azy mba ahazoana vokatra faran’izay betsaka sy tsara kalitao.

 

Laissez un Commentaire

ADRESSE

PUBLI INFORMATION

RGB Couleur Naturelle