DivComRP : +261 34 05 582 46 Prévision : scom.meteomalagasy@gmail.com
Mes villes favorites
FAQ
Contact
Vigilance

Vigilance

 • Accueil
 • Vigilance
 • Vigilance météorologique

  Des vigilances doivent être adoptées en fonction de risque d’occurrence d’évènements hydrométéorologiques dangereux pour la population et les moyens de subsistance. Nous diffusons des bulletins de vigilance pour les phénomènes suivants : Fortes pluies, Orages violents, Vents forts, Fortes vagues/Houles, Crue/Inondation, Vague de chaleur.

  Légendes d'alertes

  Vigilance Rouge
  Vigilance Jaune
  Néant
  Vigilance Verte
  Vigilance Bleue

  Novokarina ny: 05 Martsa 2024 tamin’ny 10 ora sy 20 minitra.

  Hahazo vahana tanteraka ny oram-baratra any amin’ny tapany Atsimon’ny Nosy. Mety hahatratra 40 hatramin’ny 100 mm ao
  anatin’ny 24 ora ny tahan’ny rotsak’orana amin’ireo toerana ireo.
  Loza ahiana : Fahabetsahan’ny rotsak’orana.
  Fotoana hisehoany:
  ➢ Anio 05 Martsa hatramin’ny rahampitso 06 Martsa 2024 ho an’i ATSIMO ATSINANANA, Taolagnaro, Morondava,
  Manja, Morombe, Ankazoabo Atsimo, Toliara I – II ary Sakaraha.
  Ny mety ho fiatraikany: Fikorontanan’ny asa aman-draharaha andavan’andro, fiandronan’ny rano amin’ireo toerana mora tondraka, fiakaran’ny renirano, fihotsahan’ny tany sy ny lalana.
  Ireo faritra voakasika:
  ➢ Fampitandremana miloko mavo ho an’i ATSIMO ATSINANANA, Taolagnaro, Morondava, Manja, Morombe, Ankazoabo Atsimo, Toliara I – II ary Sakaraha.

  Entanina ny rehetra mba hanaraka hatrany ny toro-marika omen’ny manam-pahefana eny ifotony

  Légendes d'alertes

  Vigilance Rouge
  Vigilance Jaune
  Néant
  Vigilance Verte
  Vigilance Bleue

  Novokarina ny : 04 Martsa 2024 tamin’ny 01 ora tolak’andro.

  Tombanana ho mafy ny fitsokan’ny rivotra any amin’ny morontsiraka Avaratra-Andrefana, Afovoany-Atsinanana ary
  Atsimo-Atsinana anio 04 Martsa 2024 noho ny fandalovan’ilay faritra andro ratsy ao Avaratra Andrefan’i Madagasikara sy noho ny fisian’ny rahombaratra ao Atsinanan’ny Nosy.

  Loza ahiana :
  Ho mafy ny fitsokan’ny rivotra ka tombanana hahatratra 45 – 55 Km/ora.

  Fotoana hisehoany :
  ➢ Anio 04 Martsa 2024 hatramin’ny rahampitso 05 Martsa 2024.

  Ny mety ho fiatraikany : Fahasarotan’ny fifamoivoizana na faharendrehana an-dranomasina.

  Ireo faritra voakasika :
  ➢ Fampitandremana miloko mavo ho an’ny
  morontsirak’i BOENY, MELAKY, ANALANJIROFO, ATSINANANA, VATOVAVY, FITOVINANY, ATSIMO ATSINANANA ary ANOSY.

  Entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omen’ny manam-pahefana isan-tokony.

  Légendes d'alertes

  Vigilance Rouge
  Vigilance Jaune
  Néant
  Vigilance Verte
  Vigilance Bleue

  Novokarina ny: 04 Martsa 2024 tamin’ny 01 ora tolak’andro

  Tombanana hitoetra any amin’ny  morontsiraka Avaratra-Andrefana,  afovoany Andrefana, afovoany Atsinanana ary Atsimo-Atsinanana ny alondrano aterak’ilay faritra andro ratsy hatramin’ny Talata faha 05 Martsa 2024.

  Loza ahiana :
  Hahery ny ranomasina. Manodidina ny 2.5 hatramin’ny 3.5m ny haavon’ny onja ho an’ny morontsiraka Atsinanana ary manodidina ny 2.5m kosa ho an’ny morontsirak’i BOENY.

  Fotoana hisehoany :
  ➢ Anio hatramin’ny rahampitso Talata 05 Martsa 2024.

  Ny mety ho fiatraikany : Fahasarotan’ny fifamoivoizana na faharendrehana an-dranomasina.

  Ireo faritra voakasika :
  ➢ Fampitandremana miloko mavo ho an’ny
  morontsirak’i ANALANJIROFO, ATSINANANA VATOVAVY, FITOVINANY, ATSIMO ATSINANANA, ANDROY, BOENY, MELAKY ary MENABE.

  Entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omen’ny manam-pahefana isan-tokony

  Légendes d'alertes

  Vigilance Rouge
  Vigilance Jaune
  Néant
  Vigilance Verte
  Vigilance Bleue

  Pas de vigilance

  Archive :

  Cliquez sur le produit que vous voulez voir :

  PROJECTION CLIMATIQUE 19/02/2024
  Projection climatique 2023 19/02/2024
  SORGHO 20/11/2023
  Haricot 07/11/2023
  Arachide 07/11/2023
  Maïs 07/11/2023
  Bulletin Agrométéorologique 07/05/2023
  Riz Bas fond 08/11/2022
  PROJECTION CLIMATIQUE 18/03/2022
  Découvrez plus d'infos météorologiques
  L'utilisation de ce site entraine l'acceptation des Conditions générales d'utilisation  
  Designed and Developed with 🤍 by PULSE